Monthly Archives: Sierpień 2016

INWIGILACJA wernisaż 6.08.2016 Sanocki Dom Kultury

 „W ostatnim cyklu obrazów autorka znika ze swoich płócien i redukuje własny wizerunek do jednego elementu – oka. W świecie symboli oko jest zwierciadłem duszy i przez nie można dotrzeć do samego wnętrza człowieka”.

Agata Sulikowska-Dejena

Reklamy

Liminalny

porczynska_liminalny_50x70__2016